Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2020

ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ (αποσπάσματα)
Μικρές ιστορίες, βγαλμένες από την καθημερινότητα ενός συνοικιακού συνεργείου αυτοκινήτων της Θεσσαλονίκης.